Utbildning

Utbilda dig till en bra chef

Vill du utbilda dig i höst och vet inte vad som lockar? Kanske skulle en chefsutbildning vara av intresse? Allt fler söker sig till utbildningar som kan ge speciella typer av utmaningar, och arbetsplatser är just nu inne i en omdaningsfas där behovet efter innovativa och smarta chefer är större än någonsin! Kan det kanske vara dig de söker?

En av nordens ledande chefsutbildningar ges av https://exedsse.se/ och är till för dig som är redo för en odentlig förändring. Idag är arbetsmarknaden under en ny fas där både AI och nya attityder bland arbetstagare skapar en helt ny situation. De allra skarpaste cheferna efterfrågas på många arbetsplatser och är ett yrke som är långt ifrån hotat. Däremot kommer förmodligen kvaliteterna man efterfrågar se annorlunda ut.

Arbetsmarknaden för chefer

Arbetsmarknaden för chefer ser idag mycket god ut. Tittar man på spekulationer om vilka yrken som kommer bytas ut mot AI brukar inte chefen hamna högst upp. Det beror förmodligen på att det operativa arbetet, som går att ersätta, inte görs av ledningen. Däremot krävs det ett mänskligt beslutsfattande som är avgörande för att en verksamhet ska gå bra.

Några utmaningar som chefer idag handskas med är bland annat hur man ska strukturera upp en arbetsplats inför framtidens nya behov. Många testar därför aktivitetsbaserade kontor där medarbetarna inte har fasta sittplatser. Tanken är att man då ska ändra sin arbetsplats utefter var i ett skede i ett projekt man befinner sig. Då ska det finnas utrymmen både för tysta zoner där man kan arbeta mer koncentrerat, och zoner på arbetsplatsen som är skapade för att man ska kunna samarbeta, brainstorma och utbyta tankar och idéer. Läs mer om det här.

En annan utmaning kommer vara att medarbetarna på en arbetsplats förändras med generationer. Det är spännande läsning om hur chefer måste anpassa sig efter det. Till exempel är “Generation Z” en generation som är självlärande och flexibel, och de söker ständigt en högre anledning till att lära sig saker på en arbetsplats. Det här talar för att bra chefer mer än någonsin kommer behövas och att utmaningarna är många i framtiden.