Arbetsmarknad

Satsa på ett lagerjobb

Att jobba på lager är ett kul och varierat arbete som har stora framtidsutsikter. Du har en hel del frihet, befinner dig i ständig rörelse och kan tjäna riktigt bra om du gör ett gott jobb. Dessutom kräver det inte en lång vidareutbildning utan är något du kan sätta igång med direkt efter skolan.

lagerSom lagerarbetare är din uppgift att hela tiden lasta och frakta olika varor och det kan bli ganska så tungt. Av den anledningen är det oerhört viktigt att du har tillgång till bra redskap, exempelvis en manuell eller motordriven pallyftare, olika lyftvagnar och staplare. Du hittar mycket kvalitativa lyftredskap och annan lagerutrustning hos https://kalls.se/produkter/lager-industri/lyftredskap/pallyftare/ där det finns ett brett sortiment för lagerarbetets alla aspekter.

Lär dig lyfta rätt

Förutom de olika hjälpmedlen som du kan arbeta med är det också viktigt att du lär dig att lyfta rätt för att undvika skador. Hur du står och sitter spelar också stor roll och om du upprepar vissa rörelser ofta bör du ta regelbundna pauser för att stretcha eller byta position.

Ergonomi spelar stor roll inom alla yrken, och lagerarbetet är inget undantag. Med en bra, flexibel arbetsstol kan du sköta pappersarbetet utan att få ont i axlar och nacke och med en höj- och sänkbar arbetsbänk kan du lätt ändra kroppsläget.

Ett bra karriärval

Visste du att du kan göra en mycket lukrativ karriär inom lagerarbete? Om du väljer att satsa på den här branschen kan du så småningom bli lagerchef vilket kan ge dig en lön på runt 45 000 kronor i månaden. Lagerjobb må inte kräva någon större utbildning, men kan ge dig en riktigt trygg framtid!

Jobbet på lagret är ganska fritt och självständigt i förhållande till många andra yrken. Visst har du ett arbetsschema och många uppgifter men samtidigt är du ganska fri och rörlig. Du kan ofta lyssna på musik eller podcasts vilket både är underhållande och kan stänga ute eventuella oljud, och du får ett bra humör och mycket energi av lyssnandet. Att befinna dig i rörelse är dessutom nyttigt för både kroppen och knoppen och håller dig i god form.