Mer om arbetsliv

Flexibel marknadsföring

Flexibel marknadsföring

Framtidens marknadsföring handlar om flexibilitet, så om man vill slå sig in bland konkurrenterna så gäller det att anpassa sin marknadsföring efter hur kunderna vill ha den – och det kan man göra på olika sätt. Som företag gäller det att ha koll på vad som är populär marknadsföring enligt […]

Populär marknadsföring enligt konsumenterna

Populär marknadsföring enligt konsumenterna

Majoriteten av den svenska befolkningen blir irriterade av traditionell reklam. Som företag kan man då istället använda sig av produktreklam där produkter med företagets logotyp och budskap finns tryckta. På detta sätt skapar man en annan stämning mellan företag och kund, samtidigt som reklamen blir lite mer diskret och acceptabel. […]

Utbildningarna som ger bäst avkastning

Utbildningarna som ger bäst avkastning

Det är populärt att söka utbildningar i Sverige, studier är faktiskt början på arbetslivet. Ibland är det dock svårt att veta vad man ska satsa på och svårt att hitta motivation. Det man ska tänka på är att de flesta tuffa utbildningar som sträcker sig i flera år är jobbiga […]

Invandring höjer lönerna

Invandring höjer lönerna

Det påstås ibland att invandring innebär att det blir mer konkurrens om jobben – ”de tar våra jobb” är ett vanligt argument. Men tänk om det i själva verket är tvärt om? Det finns en dansk studie som tyder på detta. Vilken effekt har invandring på lönerna? Den danska nationalekonomen […]

En professor i lek

En professor i lek

Vilken betydelse har leken för utveckling, utbildning och inlärning? I Cambridge hoppas man kunna utforska den här frågan framöver. Universitetet tillsätter en professorstjänst i lek. Vid Cambridges universitet har man nyligen startat ett center för forskning kring lekens betydelse för områden som utveckling, inlärning och utbildning. Det finns nämligen, enligt […]

Företagen flyttar – till Sverige

Företagen flyttar – till Sverige

Donald Trump valdes till president i USA delvis på löftet att flytta hem jobb som tidigare hade utlokaliserats. I Sverige är det många företag som helt frivilligt flyttar hem produktionen. Fördelarna överväger. Sverige är inte längre det industriland det en gång var. Många av industrierna har flyttat utomlands, och tillverkningen […]