Lön

Ny diskrimineringslag och lönekartläggning

Gapet mellan mäns och kvinnors löner är fortfarande stort men sedan 2017 finns tillägg i diskrimineringslagen på att lönekartläggning ska genomföras årligen, något som man anser kommer vara till stor hjälp för att minska gapet – men hur genomför man en sådan kartläggning?

Sedan den 1 januari i fjol är det lagstadgat att företagen årligen ska genomföra lönekartläggningar för att hitta och åtgärda oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt en enkät som DO skickat ut, som bland annat tidningen ETC skriver om, så är det dock inte alla som följer detta, utan än så länge är det bara var fjärde arbetsgivare som faktiskt ändrat sitt sätt att arbeta med löner. Tyvärr. Men kan detta bero på en okunskap i hur man faktiskt genomför en sådan kartläggning månntro? Turligt nog för den som är osäker så finns flera olika lösningar för detta att tillämpa i praktiken. Bland annat företaget Pihr erbjuder en mjukvara för detta ändamål, och det går att läsa mer om här.

Nya regler i diskrimineringslagen om lön

Det är arbetsgivarens plikt att årligen genomföra lönekartläggningar och också åtgärda de fel och brister som framkommer under denna undersökning, men hur ska denna genomföras. Såhär skriver Diskrimineringsombudsmannen på sin hemsida om aktiva åtgärder i diskrimineringsarbetet:

”Svaret på hur du ska göra finns på två ställen: i lagen och i din egen verksamhet. Lagen säger att du ska arbeta i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera. Alla arbetsgivare, oavsett storlek, ska jobba med alla fyra steg. Har du minst 25 anställda ska du också dokumentera alla delar av arbetet.”

Inom nämnda ska även kartläggningen om löner genomföras för att säkerställa att ingen diskriminering sker här. Hur denna kartläggning genomförs är upp till varje arbetsgivare, men den ska alltid ha med punkter som påvisar vilka löner som finns, om det finns några löneskillnader och även en jämförelse. Mer ingående om detta finns att läsa om hos Kristianstabladet som även skriver följande:

”Arbetet med lönekartläggning är en del i arbetsgivarens aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.” Läs hela artikeln här.