Lön

Invandring höjer lönerna

Det påstås ibland att invandring innebär att det blir mer konkurrens om jobben – ”de tar våra jobb” är ett vanligt argument. Men tänk om det i själva verket är tvärt om? Det finns en dansk studie som tyder på detta.

Vilken effekt har invandring på lönerna? Den danska nationalekonomen Mette Foged har, tillsammans med sin amerikanska kollega Giovanni Peri, studerat vilken effekt invandringen från Bosnien, Afghanistan, Somalia, Irak, Iran, Vietnam, Sri Lanka och Libanon har haft på löneutvecklingen för den lågutbildade infödda arbetskraften.Hjälp till nyanlända på Köpenhamns hovedbangård

Resultatet av studien går på tvärs mot mycket som framförs i debatten om invandring, arbetskraft och löner. Studien påvisar en liten men tydlig höjning av lönerna hos danska lågutbildade. De infödda danskar som stått vid löpande band har kunnat bli arbetsledare, och städare har tagit plats i receptionen.

Man ska dock komma ihåg att studien gjordes i Danmark, inte i Sverige. Även om de två länderna påminner om varandra på många sätt finns det också många skillnader, inte minst när det gäller arbetsmarknaden, som är betydligt mer flexibel i Danmark än i Sverige.  Mer om studien finns att läsa här.