Arbetsmarknad

Företagen flyttar – till Sverige

Donald Trump valdes till president i USA delvis på löftet att flytta hem jobb som tidigare hade utlokaliserats. I Sverige är det många företag som helt frivilligt flyttar hem produktionen. Fördelarna överväger.

PulkaåkningSverige är inte längre det industriland det en gång var. Många av industrierna har flyttat utomlands, och tillverkningen finns idag i låglöneländer i Asien. Eller är det verkligen så? Till största delen tillverkas det som konsumeras i Sverige, i form av kläder, elektronik m.m. i länder långt borta. Men det finns också en motsatt trend. Många svenska företag flyttar faktiskt hem sin tillverkning till det avlånga landet. Detta sker ofta av krassa kommersiella hänsyn. Det är inte alltid en lönsam affär att flytta tillverkningen till Kina, Bangladesh eller Vietnam. Produkterna som tillverkas där borta måste ju fraktas till konsumenterna i Europa. Det tar tid – åtta veckor är inte ovanligt på ett containerfartyg – och kostar pengar. Andra faktorer som kan göra tillverkningen långt borta dyrare är kulturskillnader, språkbarriärer, bristande kompetensöverföring och kvalitetsförsämringar.

Martin Grauers, konsult som arbetar med att ge råd både till företag som vill flytta produktionen från eller till Sverige, säger till tidningen Kollega att det framför allt är tillverkningen av mer komplexa produkter som flyttas tillbaka till Sverige. Men tittar man på några av de företag som nämns i artikeln är bilden mer mångfacetterad. Här hittar man:

  • Ivanhoe, som tillverkar stickade tröjor, och valde att flytta stickningen från Estland till Gällstad i Ulricehamns kommun, där företaget har sitt huvudkontor.
  • Thermias värmepumpar, som tidigare tillverkades i Polen, görs nu i Arvika. Därigenom kortades leveranstiden, eftersom de flesta kunderna finns i Norden. Kostnaderna för logistiken minskade också, och effektiviteten blev högre när forskning, utveckling och produktion fanns på samma ort.
  • FM Mattson tillverkar återigen sina kranar i Mora. Precis som Thermia ville man ha närmare mellan produktion och utveckling. Lönerna i Kina, där tillverkningen fanns tidigare, har också stigit, samtidigt som produktionen i Sverige har kunnat effektiviseras. Att behovet av transporter har minskat är ytterligare ett plus, säger vd:n Fredrik Skarp.
  • GBO Fastening Systems tillverkar Gunnebo spik, som framför allt säljs i de nordiska länderna. Tidigare tillverkades spiken i Polen, men eftersom produktutvecklingen fanns kvar i Sverige, och även de flesta maskiner fanns på hemmaplan, valde man att flytta tillbaka tillverkningen till Gunnebo. Även här spelade det också roll att minskade transporter innebar vinster både för miljön företagets budget.
  • Stiga, det anrika svenska företaget som bl.a. tillverkar bordshockeyspel, pulkor och snowracers. I slutet av 90-talet flyttades tillverkningen till Asien, men 2012 togs ett beslut om att ta hem tillverkningen till Eskilstuna. Eftersom pulkor är en väderkänslig produkt var det viktigt att kunna anpassa produktionen efter vädret, vilket var svårt när pulkorna skulle fraktas med bår från Kina.

Pehr Hilletoft, professor vid Tekniska högskolan i Jönköping, noterar att det har skett en förändring. Företagen inser idag att man inte har allt att vinna på att göra som konkurrenterna och flytta hela sin produktion. Idag råder en mer nyanserad bild, även om trenden inte har vänt helt och hållet.