Ekonomi

Förbättra verksamheten med revision

Redovisning och administration är ett nödvändigt ont av alla företagsverksamheter. Genom att skaffa revision från tredje part kan småföretag frigöra tidsresurser och förbättra verksamheten på olika sätt. Lär dig mer om revision i den här artikeln.

Att syssla med bokföring och revision är någonting alla företag måste göra. Från små enskilda firmor till stora aktiebolag. För små företag är det inte något måste att ha en revisor, men du bör överväga att anlita en revisionsbyrå malmö i vilket fall. Du kommer nu att få veta varför.

Revision är kanon för verksamhetsutvecklingen

Om du driver ett aktiebolag som omsätter mer än 3 miljoner kronor per år eller har över ett visst antal anställda är det lagkrav på att du ska ha en revisor. För mindre bolag är det inte så. Men fördelarna är många. Att få företagets redovisning granskad och säkerställd är såklart en av de stora fördelarna med att anlita en revisionsbyrå. Än större betydelse kan det få för företagets långsiktiga utveckling. När en auktoriserad revisor från Grant Thornton granskar företaget får ni hjälp av någon som har god förmåga att förutse vad som kan gå fel. Ni kan därigenom införa effektiva kontroller för att minimera riskerna och slippa oönskade överraskningar. Grant Thorntons revisorer har djupgående kunskaper om marknadens förändringar, gällande regler och arbetar kontinuerligt med att granska kundernas verksamhet och interna kontroller. Om revisorn skulle notera något problem eller någon riskfaktor får ni hjälp med vilka typer av åtgärder som skulle vara lämpliga.

Spara tid och lägg den där det räknas

Många som driver småföretag upplever frustration när det handlar bokföring och administration. Det är trots allt få människor som blir företagare för att de vill syssla med bokföring. Det tar tid från kärnverksamheten och kan således utgöra ett hinder för den.

Fördelarna med utomstående revision sammanfattade:

  • Det är verksamhetsutvecklande på så sätt att ni får koll på eventuella risker.
  • Era rutiner kontrolleras externt vilket leder till att ni kan förbättra den interna kontrollen.
  • Utomstående revision är en kvalitetsstämpel för kunder, samarbetspartners och investerare.
  • Ni får mer tid över till att ägna er åt kärnverksamheten.