Lön

Får sänkt lön om utsläppen inte minskar

Miljöfrågan har länge varit ett hett ämne och flertalet företag har högt satta klimatmål som ska uppfyllas inom angivna tidsramar, men vissa tar ett steg längre än andra och en av dessa är oljejätten Shell som nu kommer koppla chefernas löner till bolagets förmåga att minska utsläppen av koldioxid – om utsläppen inte sänks så sänks i stället chefernas löner.

 

I nyhetsinslaget ovan berättar Expressen om hur investerare i Royal Dutch Shell fått bolaget att tänka om rörande sina åtaganden för miljön, de har börjat ta dem mer på allvar. Nu har man nämligen bytt ut sina luddiga formulerande rörande ”långsiktiga ambitioner” för att minska utsläppen och bytt ut både ”långsiktigt” till ”kortsiktigt” och ”ambitioner” till ”åtgärder” just eftersom deras aktieägare gett dem stark kritik för detta. Och vad är det då för åtgärder man talar om? En större press på cheferna inom koncernen att agera, för annars kommer deras löner att minska – om inte utsläppen gör det. Totalt är det 1 300 högavlönade chefer som kommer påverkas av detta, men exakt vilka mål och krav som gäller är ännu inte fastställda. Dock är löneminskningen säkert inget som kommer kännas väldigt mycket för de som är mest avlönade, en högavlönad person kan tjäna en hel del vilket du kan se på sammanställningen som finns här under rubriken Pengar, lån och chefsjobb.

Fler oljebolag kommer haka på trenden

Att göra såsom investerarna hos Shell gör är något som David Cumming på kapitalförvaltaren Aviva tror kommer göras även på andra platser. Enligt honom lär detta sätta prejudikat för andra oljebolag att tvingas att följa Shells exempel – men först är det bara att vänta och se hur detta krav kommer att påverka Shells utsläpp av växthusgasen koldioxid eller inte. Med detta hot i bakhuvudet är det troligtvis flera chefer som gärna gör mer än vad de gör i dag.