Utbildning

En professor i lek

Vilken betydelse har leken för utveckling, utbildning och inlärning? I Cambridge hoppas man kunna utforska den här frågan framöver. Universitetet tillsätter en professorstjänst i lek.

Vid Cambridges universitet har man nyligen startat ett center för forskning kring lekens betydelse för områden som utveckling, inlärning och utbildning. Det finns nämligen, enligt forskare vid universitetet, väldigt lite skrivet på detta område, framför allt inte på vetenskaplig grund.

Lego i utbildningenSwimmingpool i lego

Professurer av det här slaget sponsras ofta av företag, och den aktuella tjänsten är inget undantag. Tjänsten bekostas av ett känt danskt leksaksföretag, men Lego Foundation kommer inte att ha något inflytande över forskningen. Syftet med sponsringen är dock att påvisa att lek är viktigt för inlärning, och att utbildningar bör innehålla lekmoment. Redan idag används Lego, bl.a. de programmerbara Mindstorms-robotarna, på flera högskoleutbildningar. Plastklossrana kan också användas i matematikundervisning, bl.a. för att synliggöra matematiska koncept som helheter och delar. Elever som går i grundskolan kan också lära sig om ellära med hjälp av Lego.