Arbetsmarknad

Eget företag – skapa en ekonomisk trygghet

Var tredje svensk drömmer om att driva sitt eget företag. Dock så visar undersökningar att många känner sig oroliga inför eventuella ekonomiska kriser, speciellt om sjukdomar skulle infinna sig. För att småföretagande ska kunna fortsätta att utvecklas i landet är det därför viktigt att man skapar medvetenhet om hur man kan känna trygghet under starten.

Många vill starta och driva företag, men det är nästan lika många som inte vågar. Det är mycket som ska klaffa för att man som ägare ska känna att affärsidén ska vara rimlig att genomföra. Dock så är det många som backar och tänker om när man kommer till insikt om vad det innebär att driva eget.

En Sifo-undersökning visar att var tredje svensk önskar att man kunde driva ett eget företag. Man kan dock se att en av fyra svenskar känner en oro om hur ekonomin ska rulla runt, och undrar framförallt vad som skulle hända om man blir sjuk. Som man skriver om på Affärsliv24 är det många svenskar som därmed väljer bort tanken om att starta eget företag för att man känner just en ekonomisk osäkerhet.

Så hur ska man tänka när man ska uppfylla drömmen om att starta eget? Alla kan förverkliga sin dröm om man är beredd på att lägg ner tid på en bra planering. Med en bra strategi för utvecklande av företaget kan man i grund och botten känna sig trygg, även om man oturligt nog skulle lyckas bli sjuk en längre period.

Lösningen till ekonomisk trygghet?

Det mest optimala, och drömscenariot med att driva eget, är att pengarna ska rulla in varje månad och att budgeten går ihop. På så vis kommer man aldrig att behöva känna sig orolig i över huvud taget. Men tyvärr går det inte alltid som man tänkt sig och det kan vara skönt att ha en plan B att luta sig tillbaka mot.

Här kommer tre smarta tips att tänka på för att slippa känna sig orolig över företagets ekonomi:

  • Stadig buffert. Innan du startar upp företaget gäller det att man har hunnit spara ihop en buffert som man hela tiden kan luta sig tillbaka mot när det råder brist på pengar. Egentligen ska man inte ens tänka tanken på att starta ett företag om ekonomin inte står stadigt från början.
  • Kreditkortlistan. Genom att använda sig av ett kreditkort anpassat för företaget behöver man inte gå och grubbla om vad som kommer ske vid eventuella sjukdomar. Det kan faktiskt vara betryggande att ha en back-up plan om en ekonomisk kris infinner sig under en period. Det är inte hållbart i längden att betala alla utgifter med kreditkort månad efter månad, det gäller även att man har en bra plan på när pengarna ska betalas tillbaka.
  • Låga utgifter. Var noga med att hålla alla kostnader och utgifter så låga som möjligt under uppstarten. Det är oftast mycket som ska köpas in i början samtidigt som inkomsterna inte är lika höga. Har man otur blir skillnaden mellan utgifter och inkomster alldeles för stora och företaget har inte samma förutsättningar att utvecklas som när kapitalet hade varit större.

Skapa därför en bra plan och en trovärdig budget så kommer drömmen om ett eget företag att bli sann!