Striden mot näthatet

Ett ämne som allt oftare är på tapeten är näthat. Vad ska man göra åt det eskalerande näthatet? I vilken utsträckning är det möjligt att lagföra internet. Och i vilken utsträckning faller hatet under det yttrandefrihetens beskydd? Vilka är det som näthatar – och vilka är särskilt utsatta? I år […]