Lön

Rätt lön för ditt jobb

Rätt lön för ditt jobb

Att begära rätt lön är ett vågspel mellan arbetsgivare och den anställda. Arbetsgivaren vill ge precis det som gör att du blir någorlunda nöjd, för att ha en glad medarbetare som de slipper betala skyhög arbetsgivaravgift och pension för. Medan den anställda ska utifrån lönestatistik, sitt ansvar och kompetens begära […]

Får sänkt lön om utsläppen inte minskar

Får sänkt lön om utsläppen inte minskar

Miljöfrågan har länge varit ett hett ämne och flertalet företag har högt satta klimatmål som ska uppfyllas inom angivna tidsramar, men vissa tar ett steg längre än andra och en av dessa är oljejätten Shell som nu kommer koppla chefernas löner till bolagets förmåga att minska utsläppen av koldioxid – […]

Ny diskrimineringslag och lönekartläggning

Ny diskrimineringslag och lönekartläggning

Gapet mellan mäns och kvinnors löner är fortfarande stort men sedan 2017 finns tillägg i diskrimineringslagen på att lönekartläggning ska genomföras årligen, något som man anser kommer vara till stor hjälp för att minska gapet – men hur genomför man en sådan kartläggning? Sedan den 1 januari i fjol är […]

Invandring höjer lönerna

Invandring höjer lönerna

Det påstås ibland att invandring innebär att det blir mer konkurrens om jobben – ”de tar våra jobb” är ett vanligt argument. Men tänk om det i själva verket är tvärt om? Det finns en dansk studie som tyder på detta. Vilken effekt har invandring på lönerna? Den danska nationalekonomen […]