Lön

Ny diskrimineringslag och lönekartläggning

Ny diskrimineringslag och lönekartläggning

Gapet mellan mäns och kvinnors löner är fortfarande stort men sedan 2017 finns tillägg i diskrimineringslagen på att lönekartläggning ska genomföras årligen, något som man anser kommer vara till stor hjälp för att minska gapet – men hur genomför man en sådan kartläggning? Sedan den 1 januari i fjol är […]

Invandring höjer lönerna

Invandring höjer lönerna

Det påstås ibland att invandring innebär att det blir mer konkurrens om jobben – ”de tar våra jobb” är ett vanligt argument. Men tänk om det i själva verket är tvärt om? Det finns en dansk studie som tyder på detta. Vilken effekt har invandring på lönerna? Den danska nationalekonomen […]